Vår illustratör Alex Bergström
Förutom att han har gjort alla våra bokomslag, så har han ett enormt
register av erfarenhet. En medarbetare som för oss är ovärderlig.
inkedalex@gmail.com

Lånad bild "boktugg"
Korrektur: Bengt Eriksson
Testläsare: Viktor Eriksson och Madelene Dennerdahl